Hnutí

Tato záložka volně navazuje na předchozí a na otázku, jak dosáhnout schválení základního příjmu a závěru, že je třeba se osobně angažovat. Možná Vám pomůže zjistit, že i Vy můžete něco změnit.

To myslíte vážně? To mám jít do politiky?

Idea hnutí, které chci představit, vychází z principu, že neznalost zákona neomlouvá, tudíž by znění zákona měl rozumět každý občan státu, (nebo minimálně ten, jemuž je legislativa určena.) Tento princip se uplatňoval již za první republiky, kdy byl v parlamentu vždy jeden nevzdělaný člověk, kterému byly návrhy zákonů předneseny a on je pomáhal korigovat tak, aby byly srozumitelné ostatním prostým občanům. Dnes nové zákony a vyhlášky jsou stejně nepřehledné jako rozrůstající se byrokracie, jenž má devastující vliv na většinu lidských činností. Zde je navržena koncepce fungování politického hnutí, kde se ze členů hnutí vybírá na kandidátky do voleb losem ze všech členů hnutí. Je tak zaručeno, že všichni mají stejné šance zastupovat hlas lidu. Čím větší bude počet členů hnutí, tím dojde k reprezentativnějšímu zastoupení názorů.

V současnosti se strany snaží vytvářen dojem, že do poslanecké sněmovny a senátu musí být voleny jen elity národa, které jsou morální, dostatečně vzdělané a mají vyhraněný politický názor. Tyto elity však po zvolení jednají ve prospěch svůj a své strany, případně sponzorů strany, kteří ji před volbami podpořili. Elity jsou v obecné mluvě lidé, kteří jsou nejlepší ve svém oboru. Bohužel, elitami vrcholné politické scény se stávají až příliš často lidé charakterně pokřivení. Stávající politici o legislativě rozhodují na základě rozhodnutí vedení strany nebo těch, kteří za tímto vedením stojí v pozadí. Různí lobbisté mohou mít na legislativu ohromný vliv. Ale to už není rozhodování, které zastupuje voliče, to je jen zautomatizované jednání vycvičených. Je opravdu minimum vrcholných politiků, kteří si stojí za svými názory a umí si je obhájit na základě doložitelných faktů.

Jak mohou zvládnout přijímat zákony poslanci z lidu, náhodně vybráni na kandidátku?

Jednoduše, prostě nepřijmou legislativu, které nebudou rozumět, a pokud nebudou předem seznámeni s přínosy a riziky této legislativy. Pak bude nutné najít opravdový konsenzus ve sněmovně. Každý z poslanců za hnutí bude představovat samostatně se rozhodující bytost. V parlamentu zasedne více obyčejných lidí, kteří nejsou jen loutkoví hráči politických uskupení, ale zastupují především sebe a nechtějí si udělat ostudu, proto budou daleko více dopodrobna studovat zákony, které přijímají. Budou mít možnost svůj názor konzultovat v rámci oborových kruhů, které budou vyvářet v hnutí dlouhodobé koncepce a budou tvořeny aktivními členy hnutí. Oborové kruhy by měly být poradním orgánem. Nikdo se jejich doporučením nemusí striktně řídit, ale svůj postoj by si měl umět obhájit argumenty založenými na faktech. Nikdo nepotřebuje tuny legislativy přijímané a neustále měněné, jak je tomu dnes. Právní systém by měl být přehledný a srozumitelný.

Proč náhodný výběr na kandidátky?

Domnívám se, že není dost dobře možné provádět skutečnou přímou demokracii v referendech, protože málokdo má čas studovat přínosy či mínusy přijímaných zákonů dopodrobna, a člověk může jen spoléhat na to, co se dozví z medií. Že to není obraz úplný, se přesvědčujeme každý den. Navržený systém by simuloval celonárodní referendum na vzorku lidí.

Za hnutí by byli  vybráni lidé, kteří zastupují národ dle statistického rozložení populace. Dnes jsou v parlamentu sice inteligentnější a vzdělanější lidé než je průměrná populace, jejich etika a morálka se ale zdá daleko pod průměrem populace. Všude, kam se ve společnosti podíváte, mají lidé tendenci se nějakým způsobem domluvit, protože je to ku prospěchu obou stran. Politika oproštěná od ideologie by byla snadněji akceptovatelná pro většinu. Náhodným výběrem by se do poslanecké sněmovny dostalo jen tolik zloduchů, kolik je jich v průměru v populaci. Čím více členů bude hnutí mít, tím se lépe než jinde vyfiltrují prospěcháři a kariéristé, kterými jsou stávající strany přecpány. Poslanci za hnutí by byli nejen zvoleni, ale jistým způsobem i vyvoleni. Snad právě proto by cítili závazek vykonávat funkci poslance jako své povolání, tj. že k tomu byli povoláni.

Jak by mohl být vybírán premiér nebo ministři za hnutí?

Na post premiéra a ministrů by měli být vybíráno z odborných uchazečů na základě výběrového řízení. Budou se pak více bát o svoji pozici. Budou snáze odvolatelní. Nikomu z hnutí na nich nebude záležet, záležet bude jen na tom, jak dobře nebo špatně povedou ministerstvo.

Bylo by dobré zavést odbornou způsobilost na post ministra do služebního zákona. Do výběrového řízení by se pak mohl přihlásit pouze občané splňující kritéria na jednotlivé posty (dosažené vzdělání v oboru, dostatečná praxe v soukromém i státním sektoru.) Například ministr zdravotnictví by musel být vystudovaný lékař, s pětiletou praxí ve vedení nemocnice, případně pojišťovny. Tak by bylo alespoň zabezpečeno, že lékař nepovede ministerstvo spravedlnosti či armádní generál nepůjde dělat ministra financí. Do výběru ministrů ostatních politických stran, které by chtěly spolupracovat na vládě, moc mluvit nelze. Je tedy možné, že nějaký počet kariérních politiků by vláda nakonec měla. Snad by vybíraly i tyto strany s rozvahou.

To se mi nelíbí

NEBÝT LOUTKOUPokud považujete výše uvedenou koncepci politického hnutí za utopii nevhodnou podpory, přesto na Vás apeluji, ať zkusíte zapřemýšlet o tom, že byste vstoupili do některé ze stávajících stran. Jedině tak můžete něco změnit. Ve volbách má Váš hlas daleko menší váhu, než když budete volit na schůzi strany a tím ovlivňovali program této strany. Chápu, že dnes slova a slovní spojení politická strana, schůze strany, politický program, ...,vyvolávají u většiny obyčejných lidí zvýšený tep a negativní představy, případně vzpomínky na komunismus, kdy bylo členství ve straně, té "jediné správné", něco jako životní nutnost. Uvědomte si, že stávající politiky k přijetí Vám prospěšných zákonů nikdo nedonutí. Proto pokud nebudete sami aktivní a nebudete se snažit ovlivnit věci kolem Vás, nic se nezmění, nikdo jiný to za Vás neudělá. Vstupte do politiky. Vyberte si stranu, se kterou toho máte nejvíce společného a vstupte do ní. Postupně se zkuste dostat na volitelná místa kandidátek. Na Váš hlas tak může být konečně brán ohled.

Ze stávajících stran se vede nebo vedla diskuze o základním nepodmíněném příjmu především v Pirátské stráně, dále pak Straně zelených a SPOZ. Zkuste to však i jinde.

Pokud byste formovat vznikající hnutí, napište mi na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..